Šta je Theta Healing?

  Theta Healing je energetska tehnika isceljivanja pomoću koje lako možemo pristupiti podsvesti kako bi je mogli reprogramirati, odnosno menjati naše podsvesne programe ili već negativna uverenja koja imamo, a kojih najčešće nismo ni svesni i koja nam ne dozvoljavaju da imamo više samopouzdanja, da budemo uspešni, da budemo zadovoljni emotivnim životom, da budemo sretniji, zdraviji… Menjanjem negativnih podsvesnih programa otvaraju se mogućnosti za napredak… Više    

Natalna Karta

Birth Date
Exact Birth Time

UTC time offset:

Tip: Make sure the UTC time offset is correct. If it's wrong, you can change it.